Krytí Hcel

Hcel®

Produkty řady Hcel® jsou vyrobeny z vysoce čistých modifikovaných celulózových vláken. Hcel® je biokompatibilní materiál vhodný pro výrobu zdravotnických prostředků. Společnost Holzbecher nabízí finální produkty určené jako krytí ran pro akutní, chirurgické a chronické (obtížně se hojící) rány.

Výrobky Hcel® jsou dostupné ve dvou typech:

 • Hcel® NaT (sodná sůl karboxymethylované celulózy)
 • Hcel® HT (kyselá forma karboxymethylované celulózy)

Vlhké hojení ran řady Hcel® patří do kategorie vlhkého hojení nabízející vysokou absorpční schopnost, schopnost retence a další vlastnosti. Hcel® NaT tvoří rychle v kontaktu s krví nebo eksudátem nasáklý materiál udržující v ráně vlhké prostředí. Hodnota pH extraktu ve vodě je 5,5 – 7,0 a absorpční kapacita do 15 g/g (0,9 %ní roztok NaCl). Krytí je doporučováno pouze pro čisté rány.

Hcel® HT je pH modulující krytí ran. Vykazuje postupnou absorpci (0,9 %ní roztok NaCl) od 5 do 12 g/g (3 dny po aplikaci) a hodnota pH jeho vodného extraktu je přibližně 4,0 – 4,5. Výjimečnou vlastností Hcel® HT je jeho kyselé pH (příznivé pro regulaci aktivit proteolytických enzymů). Hcel® HT inhibuje určité typy mikroorganismů (P. aeruginosa, E. coli, S. aureus and K. pneumoniae) s výjimkou kvasinky C. albicans). Krytí je vhodné rovněž pro infikované rány. Hcel®

NaT nebo Hcel® HT mohou být použity jako absorpční nebo hydroaktivní (vlhčené) krytí ran. Tecasorb HT je uhlíkové krytí s kontaktní vrstvou z Hcel® HT. Je určeno pro infikované rány se zápachem.

Aplikace Hcel® NaT Doporučené užití je pro hojení následujících typů akutních i chronických ran:

 • akutní silně eksudující nebo krvácející rány, vhodný i pro sušší rány
 • rány při odložené sutuře
 • diabetické ulcerace
 • bércové vředy, venózní a arteriální ulcerace
 • dekubity Hcel® NaT je doporučován pouze pro čisté rány

Aplikace a indikace Před přiložením krytí Hcel® NaT je nutné odstranění nekrotických hmot a očistit oblast rány vhodným prostředkem na čištění ran. Krytí by mělo přesahovat rány o ½ cm. Pro silně secernující rány se krytí Hcel® NaT přikládá přímo na ránu a toto krytí se překryje vhodným krycím materiálem. Pro suché nebo slabě secernující rány je vhodné krytí navlhčit sterilním fyziologickým roztokem a to pouze nad oblastí rány a použít vlhkost zadržující krycí materiály. Zvlhčení je nezbytné po celou dobu hojení rány. Krytí Hcel® NaT je doporučováno pro ošetřování ran vyžadující vyšší absorpční kapacitu.

Aplikace Hcel® HT Doporučené užití je pro hojení následujících typů akutních i chronických ran:

 • akutní rány
 • akutní rány otevřené
 • infikované, akutní rány otevřené v konečníku
 • infikované
 • rány při odložené sutuře
 • zarůstající nehet
 • ulcerace končetin (způsobené diabetem, arteriální či venózní příčinou), bércové vředy
 • dekubity po chirurgickém ošetření (nefrektomiích)
 • rány se sklonem ke krvácení
 • rány se sklonem k lymfatické sekreci - jako krytí ran pro léčbu popálenin 2. stupně menšího rozsahu (pod dohledem lékaře)

Aplikace a indikace Hcel® HT se používá u ošetření ran s vyšším rizikem infekce a vytváří optimální prostředí (kyselé pH a vlhkost) pro hojení ran. Výhodou Hcel® HT je pozvolné bobtnání materiálu a vyšší pevnost textilního materiálu. Působí zmenšení ztrát bílkovin a eliminuje i projevy infekce vybraných bakterií (P. aeruginosa, E. coli, S. aureus a K. pneumoniae s výjimkou kvasinky C. albicans).

Hcel® HT může být použit jako prostředek podporující různé typy hojení ran.

Výrobková řada Hcel®

 1. Hcel® NaT – Krytí ran z modifikované celulózy
  (Zdravotnický prostředek třída IIb – určený zejména k použití u ran, při kterých byla porušena kůže (dermis), a mohou hojit pouze sekundárně)
 2. Hcel® HT – Krytí ran z modifikované celulózy
  (Zdravotnický prostředek třída IIb – určený zejména k použití u ran, při kterých byla porušena kůže (dermis), a mohou hojit pouze sekundárně)

Obecné instrukce pro použití krytí Hcel® NaT a Hcel® HT

Použití

Před přiložením krytí Hcel® HT je nutné odstranění nekrotických hmot a očistit oblast rány vhodným prostředkem na čištění ran. Krytí by mělo přesahovat rány o ½ cm. Pro středně secernující rány se krytí Hcel® HT přikládá přímo na ránu a toto krytí se překryje vhodným krycím materiálem. Pro suché nebo slabě secernující rány je vhodné krytí navlhčit sterilním fyziologickým roztokem a to pouze nad oblastí rány a použít vlhkost zadržující krycí materiály. Zvlhčení je nezbytné po celou dobu hojení rány. Pro rány vyžadující vyšší míru absorpce eksudátu nebo krve je lépe doporučit více absorbující formu Hcel® NaT, která zajišťuje vyšší míru vlhkosti v průběhu hojení rány než Hcel® HT.

Převazy

Nejlépe každé 2-3 dny, tedy je možno použití algoritmu (P-S-P) pondělí- středa- pátek. Vždy je ale nutné dodržování osobní hygieny a hygieny ran. Tedy pravidelná výměna celého oblečení, umývání celého pacienta i lokální očista ran. Krytí Hcel® NaT lze použít v kombinaci s běžnými prostředky pro čištění rány. K převazu rány se použije sekundární krytí. Vhodné sekundární krytí dle typu rány: např. savý obvaz pro secernující rány, film pro suché rány k udržení vlhkosti. V nutných případech i kompresní krytí. Lze použít samoadhesivní absorpční krytí, např. typu Mepore.

Četnost výměny krytí (v závislosti na stavu rány)

Třikrát týdně. Dvakrát týdně v konečné stádiu hojení ran.

Kontraindikace

Výrobek není vhodný pro zastavení tepenného krvácení. Hcel® NaT nekombinujte s výrobky mastného charakteru.

Balení

Krytí řady Hcel® jsou určeny pouze k jednorázovému použití. Produkt je sterilní pouze v nepoškozeném obalu (dvojitý obal pro chirurgii (S), jednoduchý obal pro ošetřování ran (W)). Produkt nesmí být používán po uplynutí expirační doby uvedené na obalu. Sterilita je garantována, pokud obal nebyl otevřen. Produkty nelze opakovaně sterilizovat.

Produkty neobsahují další přísady (konzervanty, chemické ingredienty nebo biologické materiály a mohou být skladovány při teplotě 5 až 25°C.

Regulatory:

Hcel® NaT a Hcel® HT jsou k dispozici jako zdravotnické prostředky třídy IIa (určené z principu k ovlivnění mikroprostředí rány) a třídy IIb (určeny zejména k použití u ran, při kterých byla porušena kůže (dermis), a mohou hojit pouze sekundárně).

Filozofie společnosti A care a.s.

Filosofií společnosti A care a.s. je, být jedničkou ve všech oborech své činnosti, poskytováním nejkvalitnějších služeb, servisu, sledováním výzkumu, nejmodernějších medicínských postupů a objevů. Jsme společností, která je nositelem mnoha inovací, a která jako první přináší na trh mnohé z toho, o čem se teprve zítra povedou odborné diskuse. Chceme být těmi, kteří ruší stereotyp a pomáhají uplatňovat veškerý potenciál zdravotníků.

Chceme být společností, která neprodává jen výrobky, ale pomáhá zdravotníkům uplatňovat moderní technologie v jejich každodenní praxi tím, že nacházíme a nabízíme ucelená systémová řešení. Vedení společnosti garantuje plnění požadavků legislativy, účinnosti a neustálé zlepšování systému managementu kvality.

 • Kvalitní služby
 • Managementu kvality
 • Moderní metody
 • Moderní technologie
 • Systémová řešení
 • Vysoká odbornost
Četl jsem a souhlasím.
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování svých služeb (návštěvnost webu a statistiky). Přečtěte si prosím podmínky souhlasu s používáním těchto souborů na tomto webu a můžete se dobrovolně rozhodnout. Podmínky souhlasu ZDE.