Microdacyn 60 - roztok 500 ml

Microdacyn 60® Wound Care

Vysoce efektivní roztok k ošetření popálenin, chronických, akutních a infikovaných ran.

 

Výhody:

 1. Baktericidní účinky včetně efektu na biofilm
 2. Protizánětlivé účinky
 3. Aktivní regenerace tkání
 4. Bezpečné pro zdravé buňky rány
 5. Snížení zápachu
 6. Může být použito jako profylaxe
 7. Mohou být kompatibilní s jinými formami léčení ran
 8. Cenově efektivně

Microdacyn 60® - pče o rány

Microdacyn 60® zaujímá v kategorii přípravků zaměřených na ošetření ran zvláštní pozici, protože princip, na základě kterého pracuje, není založen na specifických chemicko-syntetických složkách. Microdacyn 60® je biologicky aktivní léčba na debridement, zvlhčení a snížení mikrobiální zátěže akutních a chronických ran, které se obtížně hojí, jsou infikované apod. Je absolutně bezpečný, jak pro pacienta, tak pro poskytovatele péče. Microdacyn 60® snižuje mikrobiální zátěž eliminací patogenních jednobuněčných mirkoorganismů, bez toxických nebo jiných škodlivých účinků na lidskou tkáň. Navíc Microdacyn60® přispívá k vlhčímu prostředí rány a z toho plynoucí rychlejší hojení rány. Produkt je nejenže vysoce účinný, ale je také velmi uživatelsky příjemný. Je nedráždivý pro kůži, oči nebo hrdlo a odstraňuje zápach. Microdacyn 60® se neředí a je nachystán k přímému použití. Je ekologický. Po použití jsou aktivní složky sníženy na 0, což znamená, že výrobek nemusí být likvidován v nemocničním odpadu. Microdacyn60® se může kombinovat s jinými formami ošetření ran.

Výroba a CE registrace

Microdacyn 60®solutions a Microdacyn 60®hydrogel jsou vyráběny společností Oculus Technologies of Mexico S.A. de C.V. a mají schválení CE. (CE 1011).

Popis prostředku jeho působení

Microdacyn 60® je mezinárodní obchodní název pro výrobky na ošetření ran založené na technologii Microdacyn, vyvinuté společností Oculus Innovative. Microdacyn 60® solution a Microdacyn 60® hydrogel jsou superoixidované produkty, vyrobené elektrolýzou ultra-čisté vody a NaCl. Microdacyn 60® denaturuje buněčnou stěnu jednobuněčných organismů, což způsobuje její prasknutí a rozložení. Studie také prokazují, že Microdacyn 60® má protizánětlivé a antialergické účinky, které přispívají k rychlejšímu hojení rány.

Příklady mikrobicidní aktivity technologie Microdacyn 60®

(Expoziční časy dosažené během in vitro testu v ATS-Labs, Minesota, USA)

Baktericidní:

 • 1minuta Escherichia coli a Salmonella typhi
 • 10minut Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, MRSA a VRE
 • 15minut Enterococcus hirea

Fungicidní:

 • 10minut Tricophyton Mentagrophytes (Atletická noha)

Viricidní:

 • 10minut HIV-1
 • 15minut Canine parvovirus

Tuberkulociedni:

 • 5minut Mycobacterius bovis

Sporicidní:

 • 15minut Bacillus subtillis

Výsledky výzkumu

1. Antibakteriální účinky

Studie in vitro prokazují, že Microdacyn 60® hubí bakterie, plísně, spóry a viry rychle, v signifikantně měřeném snížení.

2. Účinný také proti biofilmům

Výzkum prokázal, že Microdacyn 60® má baktericidní účinky proti kmenům Pseudomonas a E. coli, které produkují biofilmy. Po 30 minutách vystavení působení Microdacynu byla většina zasažených buněk zničena.

3. Protizánětlivé účinky

V testech in vitro bylo zjištěno, že 15minut vytavení se účinkům prostředku je dostatečné pro potlačení uvolňování histaminu o 90%. Navíc Microdacyn 60® inhibuje uvolňování dalších zánět podporujících molekul (mezi jiným interleukiny, IFN-gama a TNF-alfa), v důsledku čehož jsou „dobré“ cytokiny lépe schopny iniciovat proces hojení ran.

4. Aktivní regenerace tkání

Klinická studie prokazuje, že Microdacyn 60® byl téměř dvakrát efektivnější při hojení diabetické nohy, než testovaná skupina léčená fyziologickým roztokem (0,9% NaCl). Výzkumníci také pozorovali snížení mikrobiální zátěže a zvýšené vytváření granulační tkáně. V dalších srovnávacích studiích bylo také pozorováno, že skupina pacientů léčená Microdacynem vykazuje rychlejší epitelizaci.

5. Menší potřeba antibiotik

Ve dvou nedávných studiích, bylo prokázáno, že pacienti s diabetickou nohou, kteří byli léčení Microdacynem, potřebovali antibiotika značně kratší dobu, než kontrolní skupina, která byla léčena povidone iodinem. V jedné z těchto studií byl tento rozdíl téměř 43% (74 versus 129 dnů). Navíc uzávěr rány ve skupině léčené Microdacynem byl průměrně o 2 měsíce dříve, než ve skupině léčené iodinem (po 144 versus 212 dnech, a časová úspora 32%).

6. Bezpečné pro zdravé kožní buňky

Ve srovnání s jinými produkty (např. na základě peroxidu vodíku) je Microdacyn 60® NECYTOTOXICKÝ a proto úplně bezpečný pro lidské tkáně. Výzkum potvrdil, že dokonce i prolongovaná expozice lidských fibroblastů Microdacynem nevede k buněčné smrti. Na rozdíl od virů, spór a bakterií mají lidské buňky mechanismus, který reguluje absorpci aktivních složek Microdacynu. To chrání tkáně před poškozením. Ve srovnání s mnoha jinými prostředky – iodinem, chlorhexidinem a silver sulfazidinem se Microdacyn 60® jeví jako jeden z nejbezpečnějších a nejšetrnějších prostředků.

Další informace jsou k dispozici na www.oculusis.com nebo na www.acarehealth.cz

Filozofie společnosti A care a.s.

Filosofií společnosti A care a.s. je, být jedničkou ve všech oborech své činnosti, poskytováním nejkvalitnějších služeb, servisu, sledováním výzkumu, nejmodernějších medicínských postupů a objevů. Jsme společností, která je nositelem mnoha inovací, a která jako první přináší na trh mnohé z toho, o čem se teprve zítra povedou odborné diskuse. Chceme být těmi, kteří ruší stereotyp a pomáhají uplatňovat veškerý potenciál zdravotníků.

Chceme být společností, která neprodává jen výrobky, ale pomáhá zdravotníkům uplatňovat moderní technologie v jejich každodenní praxi tím, že nacházíme a nabízíme ucelená systémová řešení. Vedení společnosti garantuje plnění požadavků legislativy, účinnosti a neustálé zlepšování systému managementu kvality.

 • Kvalitní služby
 • Managementu kvality
 • Moderní metody
 • Moderní technologie
 • Systémová řešení
 • Vysoká odbornost
Četl jsem a souhlasím.
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování svých služeb (návštěvnost webu a statistiky). Přečtěte si prosím podmínky souhlasu s používáním těchto souborů na tomto webu a můžete se dobrovolně rozhodnout. Podmínky souhlasu ZDE.