Souhlas se soubory cookies

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zároveň v souladu s dalšími aplikovatelnými právními předpisy tímto výslovně, bezúplatně, informovaně, svobodně a dobrovolně uděluji tento Souhlas se zpracováním, shromážděním a uchováním svých osobních údajů správcem A care a.s., IČO: 250 85 484, se sídlem Nikoly Vapcarova 3274/2, Modřany, 143 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16375, https://www.acarehealth.cz/cs/spolecnost-a-care-as/, e-mail.: health@acare.cz (dále jen „Správce“), a to v rozsahu IP adresa mého zařízení, informace o operačním systému mého zařízení, obecné informace o zařízení samotném a cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Vaše zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí např. přihlašovací údaje, volbu jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí, takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Bližší informace naleznete níže v tomto dokumentu.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly Správcem využity za účelem reklamním a marketingovým, včetně statistických a evidenčních účelů.

Prohlašuji, že si jsem plně vědom/a svých práv podle GDPR, zejména jsem si vědom, že:

 1. mohu požádat Správce o přístup k mým osobním údajům
 2. Správce je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí osoby
 3. požádám-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, Správce mi tuto informaci bez zbytečného odkladu předá
 4. v situaci, kdy by byly osobní údaje zapotřebí pro účely uplatnění či ochrany mých práv či práv Správce ve sporech, v soudním či správním řízení, budou mé osobní údaje uchovávány po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv v takovém sporu
 5. pokud zjistím nebo se domnívám, že Správce zpracovává mé osobní údaje v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžu Správce požádat o vysvětlení a požadovat odstranění závadného stavu (např. blokováním, opravou, doplněním, likvidací osobních údajů)
 6. mohu požádat Správce, aby mé osobní údaje opravil nebo vymazal
 7. mám právo požadovat informace o příjemcích mých osobních údajů
 8. mohu požádat Správce, aby omezil zpracování mých osobních údajů
 9. mám právo na přenositelnost mých osobních údajů
 10. mám právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00 Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že výše uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovávány po celou dobu mého uděleného souhlasu (viz níže přiložené informace o době uchovávání cookies souborů), pokud svůj souhlas neodvolám.

Beru na vědomí, že poskytnutí mých osobních údajů je nutné pro výše uvedené účely, a že právním základem pro zpracování mých osobních údajů je článek 6 odst. 1. písm. a) GDPR.

Příjemcem mých osobních údajů je Správce, případně třetí osoby, zejména mediální a marketingové agentury a poskytovatel hostingu, které ke zpracování Správce pověří.

Beru na vědomí, že mé osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu článku 13 odst. 1. písm. f) GDPR. Předávání osobních údajů do USA je realizováno v souladu s prováděcím rozhodnutí Komise (EU) č. 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí, přičemž rozhodnutí je dostupné např. zde: https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=26519.

Beru na vědomí, že v žádném případě nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování, uvedenému v článku 22 GDPR.

Jsem si vědom, že nejsem povinen své osobní údaje Správci poskytnout, avšak je poskytuji svobodně a dobrovolně. Bez poskytnutí těchto údajů by Správce nemohl využít mé údaje k marketingovým a reklamním účelům a použít mé údaje ke statistickým a evidenčním účelům.

V případě, že své osobní údaje nechci sdělit, Správci souhlas neposkytnu a okno internetového prohlížeče případně aplikaci, která mne o udělení souhlasu požádala, zavřu. Pro více informací mohu kontaktovat Správce.

V případě, že budu mít jakýkoliv dotaz nebo požadavek, můžu se kdykoliv obrátit na Správce, konkrétně na zodpovědnou osobu, kterou je - Bc. Marie Brejchová, MBA, na tomto čísle a této adrese: tel. + 420 725 300 200, e-mail: marie.brejchova@acare.cz.

Informace o souborech cookies na webu https://www.acarehealth.cz/cs/

Jaké soubory cookies využíváme:

Google – návštěvnosti na webu + statistiky

DoubleClick – reklamní remarketing kampaň na Google

Facebook – propojení s profilem facebooku

PHPSESSID – funkční a nezbytná cookies pro web

Typy cookies od Google zde:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=cs

Soubory cookies jsou krátkodobé (session) uložené pouze dočasně po dobu, co máte otevřený prohlížeč a dlouhodobé (persistent), uložené v počítači, dokud je ručně neodstraníte nebo je neodstraní proces uložení cookies.

Mnoho cookies může shromažďovat informace, které pak jsou dále využity „třetími stranami“, které např. přímo podporují reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Tyto kampaně mohou být spravovány externí firmou (Facebook, Heureka, Seznam, Google).

Na našich stránkách https://www.acarehealth.cz/cs// využíváme následující cookies:

Název cookies

Typ

Doba

 

Google Analytics / Google

(1P_JAR / APISID / CONSENT / HSID / NID / SAPISID / SID / SIDCC / SSID /_ga /)

 

Analytical, Tracking

3d-parties

 

 

Persistent

1 měsíc

24 měsíců

240 měsíců

6 měsíců

24 měsíců

3 měsíce

24 měsíců

 

Doubleclick.net

(DSID / IDE)

Tracking, Konverzní,

Remarketing

 

Persistent

14 dní

12 měsíců

 

 

Youtube.com

(YSC / APISID / CONSENT / HSID / LOGIN_INFO / PREF / SAPISID / SID / SSID / VISITOR)

 

Analytical, 3d-parties

 

 

Session

Persistent

12 měsíců

24 měsíců

240 měsíců

12 měsíců

 

cookie_accepted

Essential

Persistent

87 měsíců

 

 

PHPSESSID

(_utma / _utmb / _utmc / _utmt / _utmv / _utmz)

 

 

Essential

 

Session

 

Cookies můžete pomocí webového prohlížeče odmítnout / povolit.

Odkazy k nastavení v prohlížeči jsou níže.

Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

 

Mozilla

https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

 

Cookies třetích stran

Naše internetové stránky umožňují přístup k obsahu a službám jiných poskytovatelů (např. Google), kteří používají cookies a aktivní komponenty.  Naše společnost nemá žádný vliv na zpracovávání osobních údajů těmito poskytovateli služeb. Informace o tom, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány (pokud jsou), naleznete na webových stránkách příslušného poskytovatele.

Použití nástroje pro analýzu webu google analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analýzu poskytovanou společností Google Inc. ("Google"), která se v rámci autocertifikace zavázala dodržovat soubor zásad ochrany soukromí – rámcové zásady Štítu EU–USA na ochranu soukromí, včetně doplňkových zásad. Mezi Správcem a Google Inc. existuje smlouva o zpracování osobních údajů. Google Analytics používá tzv. "cookies", textové soubory, které jsou uloženy v počítači a umožňují analyzovat způsob, jakým používáte web. Informace o Vašem používání tohoto webu generované pomocí cookie jsou obvykle zaslány na server Google v USA, kde jsou uloženy. Pokud je vaše IP adresa na této webové stránce anonymizována, Vaše IP adresa bude před zasláním společností Google zkrácena; to platí pro členské státy Evropské unie a další smluvní státy dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenesena celá adresa IP a zkrácena až tam. Jménem provozovatele této webové stránky společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho používání webu, k vytváření přehledů o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a používáním internetu pro provozovatele webových stránek. IP adresa zaslaná službou Google Analytics z Všeho prohlížeče se nekombinuje s jinými daty z Googlu. Uložení cookies můžete zabránit vytvořením příslušného nastavení v prohlížeči; měli bychom Vás však upozornit, že pokud tak učiníte, některé funkce těchto webových stránek nemusí fungovat v plném rozsahu. Můžete také zabránit uložení dat generovaných souborem cookie týkajících se Vašeho používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) a zpracovávání těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče.

Filozofie společnosti A care a.s.

Filosofií společnosti A care a.s. je, být jedničkou ve všech oborech své činnosti, poskytováním nejkvalitnějších služeb, servisu, sledováním výzkumu, nejmodernějších medicínských postupů a objevů. Jsme společností, která je nositelem mnoha inovací, a která jako první přináší na trh mnohé z toho, o čem se teprve zítra povedou odborné diskuse. Chceme být těmi, kteří ruší stereotyp a pomáhají uplatňovat veškerý potenciál zdravotníků.

Chceme být společností, která neprodává jen výrobky, ale pomáhá zdravotníkům uplatňovat moderní technologie v jejich každodenní praxi tím, že nacházíme a nabízíme ucelená systémová řešení. Vedení společnosti garantuje plnění požadavků legislativy, účinnosti a neustálé zlepšování systému managementu kvality.

 • Kvalitní služby
 • Managementu kvality
 • Moderní metody
 • Moderní technologie
 • Systémová řešení
 • Vysoká odbornost
Četl jsem a souhlasím.
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování svých služeb (návštěvnost webu a statistiky). Přečtěte si prosím podmínky souhlasu s používáním těchto souborů na tomto webu a můžete se dobrovolně rozhodnout. Podmínky souhlasu ZDE.